loader image

DMCO – Dynamiczna Minimalizacja Czasów Oczekiwania

Praca acykliczna sygnalizacji polega na rejestrowaniu zgłoszeń zapotrzebowania na sygnał zielony od wszystkich strumieni ruchu i na realizowaniu tych zgłoszeń poprzez załączenie zielonego zbiorom grup niekolizyjnych (fazom ruchu) według określonych zasad, zwanych algorytmami lub strategiami sterowania. Najczęściej stosowana jest prosta zasada stałej kolejności faz i załączania każdego strumienia w jednej tylko fazie.

Dynamiczna Minimalizacja Czasów Oczekiwania to strategia ukierunkowana – jak nazwa wskazuje – na minimalizację czasów oczekiwania strumieni ruchu na sygnał zielony. W ramach Dynamicznej Minimalizacji Czasów Oczekiwania sterownikowi programuje się nadmiarowy zestaw faz ruchu, tzn. fazy podstawowe, wystarczające do obsługi skrzyżowania oraz fazy nadmiarowe, będące kombinacjami faz podstawowych. Sterownik rejestruje i bilansuje w czasie rzeczywistym czasy oczekiwania dla wszystkich strumieni, a zmieniając fazy ruchu wybiera spośród wszystkich zaprogramowanych faz taką, która najlepiej te czasy zredukuje, nie przerywając sygnału zielonego w grupach wspólnych.

Dynamiczna Minimalizacja Czasów Oczekiwania została opracowana w TECHVISION i dostępna jest na sterownikach GENEO. Obecnie pracuje w kilkunastu miastach Polski.