loader image

DMDC – Dynamiczna Minimalizacja Długości Cyklu

Praca acykliczna sygnalizacji polega na rejestrowaniu zgłoszeń zapotrzebowania na sygnał zielony od wszystkich strumieni ruchu i na realizowaniu tych zgłoszeń poprzez załączenie zielonego zbiorom grup niekolizyjnych (fazom ruchu) według określonych zasad, zwanych algorytmami lub strategiami sterowania. Najczęściej stosowana jest prosta zasada stałej kolejności faz i załączania każdego strumienia w jednej tylko fazie.

Dynamiczna Minimalizacja Długości Cyklu to strategia ukierunkowana – jak nazwa wskazuje – na minimalizację bieżącej długości cyklu programu sygnalizacji. W ramach Dynamicznej Minimalizacji Długości Cyklu sterownikowi programuje się nadmiarowy zestaw faz ruchu, tzn. fazy podstawowe, wystarczające do obsługi skrzyżowania oraz fazy nadmiarowe, będące kombinacjami faz podstawowych. Sterownik rejestruje i bilansuje w czasie rzeczywistym zgłoszenia zapotrzebowania na sygnał „zielone” wszystkich strumieni, a zmieniając fazy ruchu wybiera spośród wszystkich zaprogramowanych faz taką, która najlepiej zredukuje bieżącą długość cyklu programu sygnalizacji, nie przerywając sygnału zielonego w grupach wspólnych.

Dynamiczna Minimalizacja Długości Cyklu została opracowana w TECHVISION i dostępna jest na sterownikach GENEO. Obecnie pracuje w kilku miastach Polski.