loader image

Wyświetlacze czasu pozostałego do zakończenia sygnału

Wyświetlacz CU1 jest urządzeniem elektronicznym wskazującym uczestnikom ruchu wartość czasu pozostającego do końca sygnału świetlnego (czerwonego lub zielonego albo ich odpowiedników) nadawanego przez sygnalizator. Może pracować z sygnalizacjami stałoczasowymi i akomodacyjnymi. Jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 maja 2017 roku i posiada kompletną funkcjonalność, wymaganą przez to Rozporządzenie.

CHARAKTERYSTYKA WYŚWIETLACZA CU1:

  • Dostępne wersje: komora 300mm (typ CU1/300) lub 200mm (typ CU1/200).
  • Dostępne napięcia pracy: 230V AC lub 42V AC.
  • Moc pobierana: 6 W.
  • Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych cyfr do jasności otoczenia.
  • Wejścia: Zasilanie, sygnał R, sygnał G, N, LAN RJ45.
  • Pobór prądu z wejść R i G: 1 mA.
  • Automatyczne obliczanie długości sygnałów w przypadku sygnalizacji stałoczasowej.
  • Sterowanie ze sterownika przez port LAN w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej.