loader image

DMKZ – Dynamiczna Minimalizacja Kosztów Zatrzymania

Praca acykliczna sygnalizacji polega na rejestrowaniu zgłoszeń zapotrzebowania na sygnał zielony od wszystkich strumieni ruchu i na realizowaniu tych zgłoszeń poprzez załączenie zielonego zbiorom grup niekolizyjnych (fazom ruchu) według określonych zasad, zwanych algorytmami lub strategiami sterowania. Najczęściej stosowana jest prosta zasada stałej kolejności faz i załączania każdego strumienia w jednej tylko fazie.

Dynamiczna Minimalizacja Kosztów Zatrzymania to strategia, która pozwala na wprowadzenie dla poszczególnych strumieni ruchu priorytetów (zwanych kosztami zatrzymania) i załączanie strumieni w różnych fazach. Funkcje te podnoszą efektywność sterowania w stosunku do algorytmów typowych. W ramach Dynamicznej Minimalizacji Kosztów Zatrzymania sterownikowi programuje się „jednostkowe koszty zatrzymania” poszczególnych strumieni w skali 1 do 10 i nadmiarowy zestaw faz ruchu, tzn. fazy podstawowe, wystarczające do obsługi skrzyżowania oraz fazy nadmiarowe, będące kombinacjami faz podstawowych. Sterownik rejestruje i bilansuje w czasie rzeczywistym koszty zatrzymania dla wszystkich strumieni, a zmieniając fazy ruchu wybiera spośród wszystkich zaprogramowanych faz taką, która najlepiej te koszty zredukuje, nie przerywając sygnału zielonego w grupach wspólnych.

Dynamiczna Minimalizacja Kosztów Zatrzymania została opracowana w TECHVISION i dostępna jest na sterownikach GENEO. Obecnie pracuje w kilkudziesięciu miastach Polski.