loader image

Karta detekcji indukcyjnej pojazdów

Karta detekcji indukcyjnej TDI-4.1 stosowana jest do detekcji indukcyjnej pojazdów drogowych – również rowerów. Realizuje pomiar o bardzo wysokiej rozdzielczości, dla maksymalnie 4 pętli indukcyjnych. Dostarcza informacji na temat obecności pojazdu w strefie detekcji oraz prędkości pojazdu. Pomiar w kolejnych kanałach prowadzony jest z podziałem czasu, co eliminuje wzajemne oddziaływanie. Karta TDI-4.1 posiada kontrolki wyniku oraz ważności pomiaru dla każdego kanału.

Karta detekcji indukcyjnej TDI-4.1 jest przeznaczona do pracy z dowolnym sterownikiem sygnalizacji lub innym urządzeniem, z którym współpracuje przez zestaw styków typu open collector. Posiada również interfejs RS-485, poprzez który może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystując szybką szeregową wymianę danych.

CHARAKTERYSTYKA KARTY DETEKTORA TDI-4.1:

 • PARAMETRY DOPUSZCZALNE PĘTLI INDUKCYJNYCH
  * Zakres indukcyjności – 60 do 1200μH (zalecany 80 – 400 μH)
  * Rezystancja przejścia z rezystancją feedera – maksymalnie 20 Ω, zalecane < 10 Ω
 • ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU Δf/f – 1/200000, 1/100000 lub 1/50000, wybierana zworkami
 • ROZDZIELCZOŚĆ PROGU CZUŁOŚCI – 1/256.
 • FUNKCJA POMIARU
  * Detekcja obecności – 4 kanały
  * Pomiar prędkości – 2 kanały
 • CZAS POMIARU KANAŁU – 4,0 ms, 2,0ms lub 1,0ms, zależnie od wybranej rozdzielczości
 • DŁUGOŚĆ CYKLU POMIAROWEGO – 2,0ms, 4,0ms, 8,0ms lub 16,0ms, zależnie od wybranej rozdzielczości i funkcji pomiaru
 • ZAKRES PRĘDKOŚCI – 10 do 263km/h, pomiar dwukierunkowy
 • BŁĄD MAKSYMALNY POMIARU PRĘDKOŚCI (w układzie TLS typ 2) – 3%
 • KONSTRUKCJA
  * Standard wymiarów płyty – 19′ 3U/160/4HP
  * Złącze – DIN41.612B
 • KOMPUTER STERUJĄCY – 32-bitowy ARM
 • KOMUNIKACJA
  * 8 styków typu otwarty kolektor (normalnie otwarte)
  * Interfejs szeregowy RS-485
  * Protokół – specyfikacja dostępna przy zakupie
 • PARAMETRY ELEKTRYCZNE
  * Zasilanie – 8 – 24V DC
  * Pobór mocy – 0,8 W
  * Maksymalne napięcie na wyjściowym styku bezpotencjałowym – 50V DC
  * Maksymalny prąd na wyjściowym styku bezpotencjałowym – 500mA
 • WARUNKI PRACY
  * Zakres temperatur – 0 do + 70 °C
  * Wilgotność – maksymalnie 95% nie skondensowana
 • WYMIARY – 130 × 20 × 185 mm